card

Компанийн мэдээ мэдээлэл

БИДНИЙ ТУХАЙ

Манай “Буянтгалба” ХХК нь 2012 оны 2 сарын 10–нд үйлчилгээний ажилтнаар хангах, хими цэвэрлэгээ, угаалга, хүнс, барааны худалдаа, зочид буудал, автомашины засвар үйлчилгээний чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэхээр анх үүсгэн байгуулагдсан.

2013 оны 02 дугаар сарын 07–ны өдрөөс эхлэн “Ханбумбат” нисэх  онгоцны буудлын ачаа тээш, гадуур болон дотуур цэвэрлэгээний ажлыг гүйцэтгэж байна.

Манай харилцагчид