Галба цэцэрлэгт хүрээлэнд мод тарилаа.

Буянтгалба ХХК нь нийгмийн хариуцлагын хүрээнд сум орон нутгаас зохион байгуулж буй ажилд идэвх санаачлагатай оролцдог билээ. 2018оны 04.-р сарын 28ны өдөр Өмнөговь аймгийн хэмжээнд бүх нийтээр мод тарих ажилд байгууллага хамт олноо бүрэн хамруулан оролцож ” Галба цэцэрлэгт хүрээлэн”-д 150 ширхэг мод тариж сум орон нутгийнхаа өнгө үзэмжинд хувь нэмэр ээ оруулсан ажлыг зохион байгууллаа.