card
Анар
Хэ хэ хэ
Галба цэцэрлэгт хүрээлэнд мод тарилаа.

Галба цэцэрлэгт хүрээлэнд мод тарилаа.

Буянтгалба ХХК нь нийгмийн хариуцлагын хүрээнд сум орон нутгаас зохион байгуулж буй ажилд идэвх санаачлагатай оролцдог билээ. 2018оны 04.-р сарын 28ны өдөр Өмнөговь аймгийн хэмжээнд бүх нийтээр мод тарих ажилд байгууллага хамт олноо бүрэн хамруулан оролцож ” Галба цэцэрлэгт хүрээлэн”-д 150 ширхэг мод тариж сум орон нутгийнхаа өнгө үзэмжинд хувь нэмэр ээ оруулсан ажлыг зохион байгууллаа.

Дэлгэрэнгүй